Usługi

Serwis wyrobów preizolowanych

Wykonujemy kompleksowe usługi związane z serwisem materiałów preizolowanych:

  • Hermetyzacja złącz rur preizolowanych(metodą elektrooporową, termokurczliwych nasuwkowych, tradycyjnych i usieciowanych radiacyjnie, składanych stalowych.)
  • Maszynowe izolowanie złącz i sieci napowietrznych za pomocą agregatu spieniającego.
  • Montaż i nadzór systemów alarmowych typu impulsowego i rezystancyjnego – BRANDES
  • Włączanie przyłączy ciepłowniczych w istniejące sieci preizolowane i tradycyjne metodą "wcinki na gorąco".
  • Wykonywanie hermetyzacji polietylenowych rur osłonowych za pomocą ekstrudera.
  • Badanie połączeń spawanych ultradźwiękową metodą nieniszczącą.

Projektowanie

Oferujemy usługi w zakresie pełnego projektowania i nadzoru przy budowie sieci wodno – kanalizacyjnych, c.o. i gazowych.

Wszystkie prawa zastrzeżone squad-pex.pl
Projekt i wykonanie: Imoli.pl