About

SQUAD jest firmą z wykształconym, dynamicznym zespołem specjalizującą się w kompleksowej dostawie materiałów preizolowanych.

Pragniemy być nie tylko dostawcą, ale także partnerem biznesowym naszych klientów, którzy będą w pełni usatysfakcjonowani i zadowoleni z jakości materiałów, wykonanych usług oraz terminowości dostaw.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Rura preizolowana z rurą przewodową stalową pojedynczą produkowana jest w zakresie średnic od DN 20 do DN 1200mm.

Rury i kształtki spełniają wymagania norm : PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 488, PN-EN 13941.

Oferujemy pełny asortyment rur, kształtek i armatury preizolowanej potrzebny do wykonania rurociągu preizolowanego :

1. Rury preizolowane :
a. rury preizolowane proste R
b. rury preizolowane gięte RG

2. Kształtki preizolowane :
a. kolana 90°, 75°, 60°, 45°, 30°, 15° K
b. trójniki płaskie TP
c. trójniki wznośne TW
d. trójniki równoległe TR
e. trójniki wznośne redukcyjne TWR
f. trójniki opadowe – odwodnieniowe TO
g. trójniki odpowietrzająceTD
h. odgałęzienia – wcinki na zimno PE
i. odgałęzienia – wcinki na gorąco TPG
j. zwężki Z
k. punkty stałe PS
l. punkty stałe ścienne PSS

3. Preizolowana armatura stalowa:
a. zawory kulowe odcinające ZK
b. zawory kulowe odpowietrzające ZD
c. zawory kulowe odwadniające ZO
d. zawory kulowe odcinające z 1 zaworem odpowietrzającym ZKD
e. zawory kulowe odcinające z 1 zaworem odwodnieniowym ZKO
f. zawory kulowe odcinające z odwodnieniem i odpowietrzeniem ZKOD
g. kompensatory osiowe PK

4. Zespoły złącza:
a. złącze zwykłe N,
b. złącze termokurczliwe NT
c. złącze termokurczliwe zgrzewane elektrycznie DT
d. złącze termokurczliwe sieciowane TS
e. złącze zgrzewane elektycznie DX

5. Zakończenie izolacji cieplnej i zakończenie rurociągu:
a. zakończenia rurociągu – nasuwki końcowe NK
b. zakończenia izolacji cieplnej – rękawy termokurczliwe (end-cap). E

6. Przejście przez ścianę:
a. pierścień gumowy P
b. rura ochronna odgałęzienia- adapter A.

7. Inne:
a. poduszka kompensacyjna PUR
b. elementy systemu wykrywania nieszczelności .

Wszystkie materiały są produkowane w izolacji standardowej jak i w izolacji PLUS. Mogą one być wyposażone w dowolny system wykrywania zawilgocenia w izolacji poliuretyrenowej.

About
About

Rura preizolowana z rurą przewodową stalową podwójną produkowana jest w zakresie średnic od DN 20 do DN 200mm.

Rury i kształtki spełniają wymagania norm : PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 488, PN-EN 13941.

Pełny asortyment rur, kształtek i armatury preizolowanej potrzebny do wykonania rurociągu preizolowanego :

1. Rury preizolowane :
a. rury preizolowane proste II R

2. Kształtki preizolowane :
a. kolana 90°, 75°, 60°, 45°, 30°, 15° IIK
b. trójniki płaskie II-TP
c. trójniki wznośne II-W
d. zwężki II-Z
e. punkty stałe PS
f. kształtka przejściowa Y . KY
g. kształtka przejściowa F . KF

3. Preizolowana armatura stalowa:
a. zawory kulowe odcinające II-ZK
b. zawory kulowe odpowietrzające II-ZD
c. zawory kulowe odwadniające II-ZO

4. Zespoły złącza:
a. złącze zwykłe N,
b. złącze termokurczliwe NT
c. złącze termokurczliwe zgrzewane elektrycznie DT
d. złącze termokurczliwe sieciowane TS
e. złącze zgrzewane elektrycznie DX

5. Zakończenie izolacji cieplnej i zakończenie rurociągu:
a. zakończenia rurociągu – nasuwki końcowe NK
b. zakończenia izolacji cieplnej – rękawy termokurczliwe (end-cap). E

6. Przejście przez ścianę:
a. pierścień gumowy P
b. rura ochronna odgałęzienia- adapter A.

7. Inne:
a. poduszka kompensacyjna PUR
b. elementy systemu wykrywania nieszczelności.

Wszystkie materiały są produkowane w osłonie HDPE jak i w SPIRO . Mogą one być wyposażone w dowolny system wykrywania zawilgocenia w izolacji poliuretyrenowej.

Rura preizolowana z rurą przewodową ocynkowaną pojedynczą produkowana jest w zakresie średnic od DN 20 do DN 200mm.

Rury i kształtki spełniają wymagania norm : PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 488, PN-EN 13941.

Posiadamy pełny asortyment rur, kształtek i armatury preizolowanej potrzebny do wykonania rurociągu preizolowanego :
1. Rury preizolowane :
a. rury preizolowane proste R

2. Kształtki preizolowane :
a. kolana 90°, 75°, 60°, 45°, 30°, 15° K
b. trójniki płaskie TP
c. trójniki wznośne TW
d. trójniki równoległe TR
e. zwężki Z

3. Zespoły złącza:
a. złącze zwykłe N,
b. złącze termokurczliwe NT
c. złącze termokurczliwe zgrzewane elektrycznie DT
d. złącze termokurczliwe sieciowane TS
e. złącze zgrzewane elektrycznie DX

4. Zakończenie izolacji cieplnej i zakończenie rurociągu:
a. zakończenia rurociągu – nasuwki końcowe NK
b. zakończenia izolacji cieplnej – rękawy termokurczliwe (end-cap). E

5. Przejście przez ścianę
a. pierścień gumowy P
b. rura ochronna odgałęzienia- adapter A

8. Inne.
a. poduszka kompensacyjna PUR
b. elementy systemu wykrywania nieszczelności
c. lut twardy i pasta flex

Wszystkie materiały są produkowane w izolacji standardowej jak i w izolacji PLUS. Mogą one być wyposażone w dowolny system wykrywania zawilgocenia w izolacji poliuretyrenowej.

Rura preizolowana z rurą przewodową ocynkowaną podwójną produkowana jest w zakresie średnic od DN 20 do DN 200mm.

Rury i kształtki spełniają wymagania norm : PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 488, PN-EN 13941.

Rury i kształtki spełniają wymagania norm : PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 488, PN-EN 13941.
Pełny asortyment rur, kształtek i armatury preizolowanej potrzebnych do wykonania rurociągu preizolowanego :

1. Rury preizolowane :
a. rury preizolowane proste II-R

2. Kształtki preizolowane :
a. kolana 90°, 75°, 60°, 45°, 30°, 15° II-K
b.trójniki płaskie II-TP
c. trójniki wznośne II-TW
d. zwężki II-Z

3. Zespoły złącza:
a. złącze zwykłe N,
b. złącze termokurczliwe NT,
c. złącze termokurczliwe zgrzewane elektrycznie DT,
d. złącze termokurczliwe sieciowane TS,
e. złącze zgrzewane elektrycznie DX,

6. Zakończenie izolacji cieplnej i zakończenie rurociągu:
a. zakończenia rurociągu – nasuwki końcowe NK
b. zakończenia izolacji cieplnej – rękawy termokurczliwe (end-cap). E

7. Przejście przez ścianę:
a. pierścień gumowy P
b. rura ochronna odgałęzienia- adapter A

8. Inne:
a. poduszka kompensacyjna PUR
b. elementy systemu wykrywania nieszczelności
c. lut twardy i pasta flex

Wszystkie materiały są produkowane w osłonie HDPE jak i w SPIRO . Mogą one być wyposażone w dowolny system wykrywania zawilgocenia izolacji poliuretyrenowej.

Rura preizolowana do przesyłu pary i kondensatów produkowane są w zakresie średnic rury przewodowej od DN 32 do DN 600mm. Przesył mediów o max temp. 300°C przy ciśnieniu roboczym do 2,5 MPa.

Rury i kształtki spełniają wymagania norm : PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 488, PN-EN 13941.

Pełny asortyment rur, kształtek i armatury preizolowanej potrzebnych do wykonania rurociągu preizolowanego :

1. Rury preizolowane :
a. rury preizolowane proste R
2. Kształtki preizolowane :
a. kolana 90°, 75°, 60°, 45°, 30°, 15° K
b. trójniki wznośne TW
c. trójniki równoległe TR
d. trójniki wznośne redukcyjne TWR
e. trójniki opadowe – odwodnieniowe TO
f. trójniki odpowietrzająceTD
g. odgałęzienia – wcinki na zimno PE
h. odgałęzienia – wcinki na gorąco TPG
i. zwężki Z
j. punkty stałe PS

2. Preizolowana armatura stalowa:
a. kompensatory osiowe PK

3. Zespół złącza.
a. złącze termokurczliwe NT
b. złącze termokurczliwe zgrzewane elektrycznie DT
c. złącze zgrzewane elektycznie DX

4. Przejście przez ścianę
a. pierścień gumowy P

5. Inne.
a. poduszka kompensacyjna PUR
b. elementy systemu wykrywania nieszczelności .

Wszystkie materiały są produkowane w osłonie HDPE jak i w SPIRO . Mogą one być wyposażone w dowolny system wykrywania zawilgocenia izolacji poliuretyrenowej.

Rury preizolowane FLEX mogą przesyłać media przy maksymalnej ciągłej temperaturze roboczej do 120°C z możliwością jednorazowego przekroczenia do 140°C i przy maksymalnym ciśnieniu roboczym do 2,5 MPa.

Rury stalowe giętkie FLEX produkowane są w zakresach średnic rury przewodowej Dz 20,Dz 25 i Dz 28 mm w długościach odcinkow do 400 m.

Stalowe giętkie rury preizolowane FLEX stanowią konstrukcję zespoloną składającą się z rury stalowej przewodowej umieszczonej centrycznie w rurze osłonowej. Izolację termiczną wypełniającą przestrzeń pomiędzy rurą przewodową a rurą osłonową stanowi poł-elastyczna pianka poliuretanowa, ktora w sposob trwały wiąże rurę przewodową z rurą osłonową. Pianka poliuretanowa poł-elastyczna stosowana w rurach FLEX spieniana jest cyklopentanem. Płaszcz osłonowy (rura osłonowa) wykonana jest z polietylenu podatnego na odkształcenie i może być wyposażony w barierę antydyfuzyjną pełniącą funkcję bariery dla tlenu
pełny asortyment rur, kształtek i armatury preizolowanej potrzebnych do wykonania rurociągu preizolowanego :

1. Rury preizolowane :
a. rury preizolowane FLEX RF

2. Zespół złącza.
a. złącze termokurczliwe NT
b. złącze termokurczliwe sieciowane TS

3. Zakończenie izolacji cieplnej i zakończenie rurociągu.
a. zakończenia rurociągu – nasuwki końcowe NK
b. zakończenia izolacji cieplnej – rękawy termokurczliwe (end-cap). E

4. Przejście przez ścianę
a. pierścień gumowy P
b. rura ochronna odgałęzienia- adapter A

5. Inne.
a. elementy systemu wykrywania nieszczelności

Rury preizolowane elastyczne PEX produkowane są w zakresie średnic rury przewodowej od DN 25 do DN 125mm. I składają sie z jednej lub dwóch rur przewodowych.
Rury i kształtki spełniają wymagania norm : PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 488, PN-EN 13941.

Oferujemy pełny asortyment rur, kształtek i armatury preizolowanej potrzebny do wykonania rurociągu preizolowanego :

1. Rury preizolowane :
a. rury preizolowane PEX typ MR-6/I do przesyłu czynnika grzejnego (c.o.) PN 6/90°C
– rura PEX 25×2,3/75
– rura PEX 32×2,9/75
– rura PEX 40×3,7/90
– rura PEX 50×4,6/110
– rura PEX 63×5,8/125
– rura PEX 75×6,8/140
– rura PEX 90×8,2/160
– rura PEX 110×10,0/180
– rura PEX 125×11,4/180
b. rura preizolowana PEX typ MR-6/II do przesyłu czynnika grzejnego (c.o. lub c.w.u.) PN 6/90°C
– rura PEX 25×2,3 + 25×2,3/90
– rura PEX 32×2,9 + 32×2,9/110
– rura PEX 40×3,7 + 40×3,7/125
– rura PEX 50×4,6 + 50×4,6/160
– rura PEX 63×5,8 + 63×5,8/180

c. rura preizolowana PEX typ MR-10/I do przesyłu zimnej i ciepłej wody użytkowej PN 10/60°C
– rura PEX 25×3,5/75
– rura PEX 32×4,4/75
– rura PEX 40×5,5/90
– rura PEX 50×6,9/110
– rura PEX 63×8,7/125
– rura PEX 75×10,7/140
– rura PEX 90×12,4/160
– rura PEX 110×15,1/180
– rura PEX 125×17,1/180
d. rura preizolowana PEX typ MR-10/II do przesyłu zimnej i ciepłej wody użytkowej PN 10/60°C
– rura PEX 25×3,5 + 20×2,8/90
– rura PEX 32×4,4 + 20×2,8/110
– rura PEX 40×5,5 + 25×3,5/125
– rura PEX 50×6,9 + 32×4,4/140
– rura PEX 63×8,7 + 32×4,4/160

2. Kształtki preizolowane :
a. Kształtka przejściowa typu „Y” PN 6/90°C
b. Kształtka przejściowa typu „Y” PN 10/60°C
c. Kolano z rurą przewodową PEX PN 6/90°C
d. Kolano z rurą przewodową PEX PN 10/60°C
e. Trojnik z rurą przewodową PEX MTW
f. Trojnik z rurą przewodową PEX MTP
g. ] Złącze izolacyjne trojnikowe. ZT
h. Zespoł złącza – nasuwka termokurczliwa z opaskami termokurczliwymi. NT-P
i.
j. złącze termokurczliwe sieciowane TS

3. Zakończenie izolacji cieplnej i zakończenie rurociągu:
a. zakończenia rurociągu – nasuwki końcowe NK-P
b. zakończenia izolacji cieplnej – rękawy termokurczliwe (end-cap). E

4. Przejście przez ścianę:
a. pierścień gumowy P
b. rura ochronna odgałęzienia- adapter A

5. System połączeń:
a. złączka przejściowa HELA H, PN6
b. złączka przejściowa HELA H, PN10
c. trojnik redukcyjny HELA C, PN6, ze złączkami zaciskowymi typu H na przelocie
d. złączka prosta HELA S, PN6, ze złączkami zaciskowymi typu H
e. trojnik rownoprzelotowy HELA T
f. kolano prostokątne HELA V.
g. złączka redukcyjna nakrętno – wkrętna HELA B.
h. złączka prosta z gwintem wewnętrznym HELA M
i. złączka prosta z gwintem zewnętrznym HELA D
j. złączka przejściowa z końcowką do spawania HELA P, PN6
k. kołnierz z gwintem wewnętrznym HELA F
l. trojnik obejmowy z gwintem wewnętrznym HELA G

About
Services

Usługi

Projektowanie

Oferujemy usługi w zakresie pełnego projektowania i nadzoru przy budowie sieci wodno – kanalizacyjnych, c.o. i gazowych.

Serwis wyrobów preizolowanych
Wykonujemy kompleksowe usługi związane z serwisem materiałów preizolowanych:

Hermetyzacja złącz

Hermetyzacja złącz

rur preizolowanych(metodą elektrooporową, termokurczliwych nasuwkowych, tradycyjnych i usieciowanych radiacyjnie, składanych stalowych.)

Maszynowe izolowanie

Maszynowe izolowanie

złącz i sieci napowietrznych za pomocą agregatu spieniającego.

Montaż i nadzór

Montaż i nadzór

systemów alarmowych typu impulsowego i rezystancyjnego – BRANDES.

Włączanie przyłączy

ciepłowniczych w istniejące sieci preizolowane i tradycyjne metodą „wcinki na gorąco”.

Wykonywanie hermetyzacji

Wykonywanie hermetyzacji

polietylenowych rur osłonowych za pomocą ekstrudera.

Badanie połączeń

Badanie połączeń

spawanych ultradźwiękową metodą nieniszczącą.

Services
Contact

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem .Z chęcią odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.

SQUAD
Sabina Lebiocka
ul. Krzanów 9
42-470 Brudzowice

Tel/Fax: 32 67 42 441
Tel kom: 691 467 466
biuro@squad-pex.pl

Contact